Ingyenes kiszállítás 15 000 Ft feletti vásárlás esetén!

Ördög Nóra és a Helia-D sminkkollekciója  

NORA BEAUTY HÍREK

Nora Beauty – Rossmann nyereményjáték

2023.06.05 08:47
Nora Beauty – Rossmann nyereményjáték

Szintet léptünk! Már 60 Rossmannban, teljes választékban kipróbálhatod és megveheted a Nora Beauty sminktermékeket. Keresd a Nora Beauty displayt, fotózd le magad mellette és nyerj 20 000 Ft értékű Nora Beauty sminkcsomagot!

Teendőd:

1. Keresd a Nora Beauty display-eket a megjelölt Rossmannokban! (A 60 Rossmann üzlet listáját ITT találod.)

2. Fotózd le a displayt vagy akár magadata display mellett!

3. Küldd el a fotódat emailen a hello@norabeauty.com email címre, mi pedig a ti legjobb fotóitok segítségével tesszük ki a nagy országos Nora Beauty X Rossmann térképet! 

(A nyereményjátékban való részvétellel minden résztvevő vállalja, hogy a róla készült fotó bekerülhet a kiválasztott, Instagramra kikerülő képek közé.)

A nyereménycsomag tartalma:

 • ecsetkészlet (Megjelenés előtt, exkluzívan nektek!)
 • szemhéjpúder paletta (02 -  meleg árnyalat)
 • pirosító, bronzosító, highlighter (02 - meleg árnyalat)
 • BB krém 03, beige

 

Az akció: 06.05. 12.00-től -06.12. 24.00-ig tart.

Sorsolás: 06.13. 11.00

A nyerteseket e-mailben értesítjük.

 

Nora Beauty – Rossmann nyereményjáték

A nyereményjáték nyertesei:

Hudák Henrietta, Nikolett Bodor-Temesi, Ótott Ágnes, Melitta Halász, Bartiné Lázár Ingrid, Samu Zsuzsanna, Fanni Schmidt, Dalma Tóth, Mónika Mozga, Márti Bittsánszky-Tóth

Gratulálunk!

 1. A Játékok szervezője

A Nora Beauty webshopon (a továbbiakban: webshop) szervezett nyereményjáték (a továbbiakban: Játék vagy Játékok) szervezője és lebonyolítója a HELIA-D & NÓRA Korlátolt Felelősségű Társaság (Cégjegyzékszám: 01-09-390348, Adószám: 27443718-2-41, Cím: 1036 Budapest, Bécsi út 85.) (a továbbiakban: Szervező).

 1. részvételi feltételek

2.1. Szervező a Játékot a www.norabeauty.com weboldalon teszi közzé. A nyereményjáték időtartama: 2023.06.05. 12:00-től 2023.06.12 éjfélig tart.

 

2.2 A játékban való részvétel feltétele: saját fotó emailen való beküldése, amelyen a játékos a Rossmann üzletekben található Nora Beauty display mellett vagy előtt van fotózva. A fotókat az adott város és Rossmann üzlet megjelölésével, a játékos nevével a hello@norabeauty.com email címre kell küldeni 2023. 06.12. éjfélig.

2.3. A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár az 2.9 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: Játékos) vehet részt, aki

 • hozzájárul ahhoz, hogy Szervező, illetve Lebonyolító a Játékban való részvételhez a játék során rendelkezésre bocsátott adatait (teljes név, e-mail cím) és a beküldött fotót, majd később – nyertesség esetén – szükséges adatait (lakcím, telefonszám, e-mail cím, az adott Játékkal összefüggésben kezelje, és a részvétellel a jelen szabályzatban (a továbbiakban: Játékszabályzat) írt valamennyi feltételt elfogadja (a továbbiakban együtt: Pályázat).

2.4. Egy Játékos a Játékban kizárólag egyszer jogosult részt venni. Minden email-ben pályázó,  fényképet beküldő személy automatikusan részt vesz a sorsoláson.

2.5. Szervező a nem valós adatokat megadó Játékosokat kizárhatja az adott Játékból.

2.6. E-mail fiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező, illetve Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárnak.

2.8. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése céljából a Szervező és a Lebonyolító megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost indoklás nélkül az adott Játékból kizárhatja.

2.9. A Játékokból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb 3. személyek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

 1. Nyertesek meghatározása

3.1. Szervező az adott Játék időtartama alatt a fényképet beküldők közül a véletlenség elve alapján gépi sorsolással választ ki 1 db nyertest.

A játék időtartama magyarországi idő szerint: 2023.06.05. 12.00-tól 2023.06.12 éjfélig tart.

A sorsolás időpontja: 2023. 06.13. (kedd) 11:00.

A sorsolás helyszíne: 1036 Budapest, Bécsi út 85.  – a Szervező székhelye.
A sorsolás nyilvános, de előzetes regisztrációhoz kötött. A részvételi szándékot  a hello@norabeauty.com  e-mail címen szükséges jelezni.

3.2. A Lebonyolító a sorsoláson nem sorsol tartaléknyertes Pályázatot.

 1. Nyeremények, Nyertesek Értesítése, Nyeremények Átadása

4.1. Szervező az adott Játék nyereményét a Játék meghirdetésével egyidejűleg a www.norabeauty.com honlapon teszi közzé (a továbbiakban: Nyeremény).


A 10 nyertes jutalma:

 

 • Nora Beauty ecsetkészlet
 • Nora Beauty szemhéjpúder paletta (meleg színárnyalatok)
 • Nora Beauty pirosító, bronzosító és highlighter (warm)
 • Nora Beauty hidratáló BB krém (Beige)

 

 

Összesen 10 db 20 700 Ft értékű, a fenti termékeket tartalmazó ajándékcsomag kerül kisorsolásra. Szervező fenntartja a jogot, hogy az adott Játék időtartama alatt – a Játékosok Facebook, Instagram Rajongói oldalon és a www.norabeauty.com oldalon keresztül történő előzetes értesítése mellett – a Nyereményeket, valamint a Játékszabályzat tartalmát megváltoztassa, azokat az adott Nyereménnyel egyenértékű más nyereménytárggyal helyettesítse.

4.2. A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre nem váltható. Egy Játékos egy adott Játék teljes időtartama alatt kizárólag 1 darab Nyereményre lehet jogosult.

4.3. Szervező a Nyeremények nyerteseit legkésőbb az adott sorsolást, illetve nyertes meghatározását követő 5 (öt) munkanapon belül értesíti emailben. A nyertes neve a www.norabeauty.com oldalon is megjelenítésre kerül, amelyhez valamennyi Játékos az adott Játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul (a továbbiakban: Értesítés). A nyertes Játékos köteles az Értesítés kézhezvételét követő 5 munkanapon belül visszaigazolni az Értesítést, valamint a Nyeremény kézbesítéséhez szükséges személyes adatait (teljes név, magyarországi lakcím, telefonszám) pontosan megadni. Amennyiben a nyertes a fenti határidőn belül az Értesítést nem igazolja vissza, vagy a Nyeremény kézbesítéséhez szükséges adatait nem adja meg, úgy a nyertes Játékos Pályázata kizárásra kerül.

4.4. A Nyereményeket a Szervező és/vagy a Lebonyolító postai úton juttatja el az adott nyertesnek a Játékos által az Értesítés visszaigazolásakor megadott magyarországi címére. A Szervező a Nyeremény kézbesítését egyszer kísérli meg, az adott sorsolástól/nyertes meghatározásától számított 60 naptári napon belül. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény átvételére a Magyar Posta érvényes Általános Szerződési Feltételeiben, valamint a postáról szóló 2012. évi CLIX. törvényben foglaltak szerint sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező, illetve Lebonyolító terhére nem értékelhető. A Szervező a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

4.5. Szervező kizárja az adott Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet kézbesíteni vagy átadni, mert az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt, Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

 1. Adózás, költségek

A Nyereményekhez tartozó esetleges nyereményadó-fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Játék lebonyolításával járó költségeket, valamint a Nyeremények kézbesítésével járó postaköltséget a Szervező viseli. Egyéb esetlegesen felmerülő költségek a Játékost terhelik.

 1. Adatvédelem

6.1. A jelen Játékban történő részvétel és a kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy:

6.1.1. A Szervező, és a Lebonyolító, mint adatfeldolgozó és adatkezelő a személyes adataikat (teljes név, e-mail cím, nyertesség esetén lakcím, telefonszám) kizárólag az adott Játékkal összefüggésben, az adott Játék időtartama alatt kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezelje, illetve feldolgozza;

6.1.2. nyertesség esetén nevüket a Lebonyolító minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag az adott Játékkal kapcsolatosan a www.norabeauty.hu oldalon nyilvánosságra hozza;

6.1.3. részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

6.2. A megadott adatok kezelője és feldolgozója a HELIA-D & NÓRA Korlátolt Felelősségű Társaság

A Lebonyolító a Játékos által rendelkezésre bocsátott adatokat 30 naptári napig tárolja.

6.3. Az adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések – így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek – megtartásával történik. Az adatkezelő bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését az alábbi  hello@norabeauty.com e-mail címen. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat. A Játékos az adatkezeléssel összefüggő panaszok, illetve jogainak megsértése esetén jogosult továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezni, illetve jogosult bírósághoz fordulni.

6.4. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi.

 1. Vegyes rendelkezések

7.1. A Játékosok a Játékban való részvétellel magukra nézve automatikusan kötelezőnek fogadják el jelen Szabályzat rendelkezéseit.

7.2. A pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a nyeremények kézbesítésének – szervező érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért szervező, illetve lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

7.3. Lebonyolító a – nem általa gyártott vagy forgalmazott – nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes a nyereményét határidőben nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől vagy Lebonyolítótól nem követelheti.

7.9. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa. Az erre vonatkozó tájékoztatást a lebonyolító a játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi a honlapján és Facebook, Instagram oldalán.

7.11. A jelen játék promóciós játéknak minősül, nem terjed ki rá a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. év XXXIV. szóló törvény hatálya.

ADATKEZELÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ RÉSZLETES SZABÁLYOK ÉS TÁJÉKOZTATÁSOK

Az adatok kezelését a Szervező HELIA-D & NÓRA Korlátolt Felelősségű Társaság (Cégjegyzékszám: 01-09-390348, Adószám: 27443718-2-41, Cím: 1036 Budapest, Bécsi út 85.)  végzi.

Az adatkezelések önkéntes hozzájáruláson alapulnak.

Az adatkezelés célja a Játékban való részvétel és az ezzel összefüggő kommunikáció lebonyolítása.

A kezelt személyes adatok köre: teljes név, e-mail cím, nyertesség esetén lakcím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama: a promóciós játékhoz kapcsolódó adatkezelés időtartama a játék lebonyolításáig (adatkezelési cél eléréséig) tart.

A kezelt adatok elektronikus adatbázisban kerülnek rögzítésre. A kezelt adatokat a HELIA-D & NÓRA Korlátolt Felelősségű Társaság, mint adatkezelő és mint adatfeldolgozó munkavállalói ismerhetik meg. A személyes adatokhoz csak az illetékes munkaköröket betöltő személyek férhetnek hozzá. Mind az adatkezelő, mind az adatfeldolgozó minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a személyes adatok biztonságát, ennek keretében megteszik mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatkezelő és adatfeldolgozó informatikai rendszere és hálózata megfelelően védett a számítógéppel kapcsolatos bűncselekmények ellen. Az üzemeltető a biztonságról jelszavas védelem, tűzfal, szerver biztonsági eljárásokkal gondoskodik. A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldásokat biztosítanak, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők. Annak érdekében, hogy az adatok a véletlen megsemmisülés és sérülés, valamint az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen védettek, illetve üzemzavar esetén helyreállíthatóak legyenek, az adatokról biztonsági mentés készül. Az adatok kizárólag a Játék lebonyolítása érdekében és során kerülnek kezelésre, nem kerülnek továbbításra, és a Játék lebonyolítását követően haladéktalanul törlésre kerülnek.

A részt vevő/érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei:

 1. a) tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől a személyes adatainak kezeléséről: Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. Ez a tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a tájékoztatás 10 000 Ft költségtérítés ellenében igényelhető. Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak törvényben meghatározott esetekben tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről. Az adatkezelő az elutasított kérelmekről a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot évente a tárgyévet követő január 31-ig értesíti.

Mindez azt jelenti, hogy Ön bármikor tájékoztatást igényelhet arról, hogy az adatkezelő milyen alapon kezeli az Ön személyes adatait, és az adatkezelő az Ön kérdésére írásban, 25 munkanapon belül köteles válaszolni.

 1. b) kérheti a személyes adatainak helyesbítését: ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

Ez azt jelenti, hogy amennyiben Ön azt észleli, hogy az adatai nem helyesek, és ezt jelzi az adatkezelő részére, akkor azt az adatkezelő kijavítja, és ezt követően az Ön által jelzett helyes adatokat alkalmazza.

 1. c) kérheti a személyes adatainak törlését vagy zárolását: a személyes adatot törölni kell, ha (i) kezelése jogellenes; (ii) az érintett kéri; (iii) az hiányos vagy téves- és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható-, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; (iv) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; (v) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Ezt azt jelenti, hogy Ön bármikor kéreti az adatainak a törlését (Játékból való kizárását), ilyen kérését a hello@norabeauty.com e-mail címen jelezheti.

Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 munkanapon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről. Az adatkezelő az elutasított kérelmekről a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot évente a tárgyévet követő január 31-ig értesíti.

 1. d) Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; valamint ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; továbbá törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 munkanapon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha az érintett az adatkezelőnek a döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 munkanapon belül bírósághoz fordulhat.

Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

 

 

Adatfeldolgozó:

Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az adatkezelő HELIA-D & NÓRA Korlátolt Felelősségű Társaság) határozza meg. Az adatkezelési műveletekre vonatkozó utasítások jogszerűségéért az adatkezelő felel. Az adatfeldolgozó tevékenységi körén belül, illetőleg az adatkezelő által meghatározott keretek között felelős a személyes adatok feldolgozásáért, megváltoztatásáért, törléséért, továbbításáért és nyilvánosságra hozataláért. Az adatfeldolgozó tevékenységének ellátása során más adatfeldolgozót nem vehet igénybe. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

Adattovábbítási nyilvántartás: Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. Az adatok ezen nyilvántartásban történő megőrzésére irányuló kötelezettség időtartamát jogszabály korlátozhatja, azonban személyes adatok esetében ez öt évnél, különleges adatok esetében pedig húsz évnél rövidebb időtartam nem lehet.

Kártérítés és sérelemdíj: Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az Adatfeldolgozó által okozott kárért, és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is.

Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.

Telefon: 06-1-391-1400.

Telefax: 06-1-391-1410.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Budapest, 2023. június 4.

HELIA-D & NÓRA Kft.

Szervező